Plugg, upplevelser och möjligheter!

7/6 – Skolavslutning
8/6 – Studenten & utspring 13:00

Boka prova-på dag!

Vad roligt att du är intresserad av att besöka oss på en prova-på-dag! Under en prova-på-dag får du möjlighet att träffa elever, lärare och lära dig mer om oss!

Lämna gärna en intresseanmälan via formuläret för att få påminnelser till våra prova på-tillfällen under hösten och annan information som vi hoppas kan vara intressant för dig inför ditt gymnasieval.

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Välj ett eller flera program:
När börjar du gymnasiet?*

NATUR­VETENSKAP

Ansökningskod: NANAT

SAMHÄLLS­VETENSKAP

Ansökningskod: SABET

SAMHÄLLE, FILM, FOTO

Ansökningskod: SABET

EKONOMI & JURIDIK

Ekonomi: EKEKO, Juridik: EKJUR

TEKNIK

Ansökningskod: TETEK

NATURVETENSKAPS­PROGRAMMET

INRIKTNING NATURVETENSKAP

Naturprogrammet ger den bredaste högskolebehörigheten av samtliga gymnasieprogram. Samtidigt är det också ett program för dig som är intresserad av matematik och de naturvetenskapliga ämnena som kemi, fysik och biologi.

När du läser Natur på Karlstads Globala finns det en tydlig röd tråd genom de tre år du läser programmet. Förutom att öva upp färdigheter inom ämnena kommer du också få ta del av studiebesök, föreläsningar och workshops – allt för att göra dina studier så givande som möjligt.

Det första året börjar med en fältstudieresa någonstans i Sverige för att introducera dig till programmets fokusområden. Därefter lägger vi grunden för ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi experimenterar och gör matematiska beräkningar på en allt högre nivå, så att du har verktygen att lösa problem inom både naturvetenskapliga ämnen och matematik.

Under det andra året börjar de spännande fördjupningarna i flera olika ämnen. Du genomför avancerade laborationer och ges möjligheten att lösa mer komplexa problem. Under året börjar även förberedelserna inför den internationella klassresan.

Det sista året inleds med en klassresa ut i Europa. Under ditt sista gymnasieår introduceras du även för specialiseringskursen inom bioteknik. Du kan även läsa en specialiseringskurs inom matematik (frivilligt) och du kommer att lägga mycket tid på ditt gymnasiearbete – där du kan ägna nästan ett helt skolår åt att fördjupa dig i det som intresserar dig allra mest. Du läser även kursen Engelska 7 för att du ska kunna få full meritpoäng i din gymnasieexamen.

Det naturvetenskapliga programmet ger den bredaste behörigheten av samtliga gymnasieprogram.

INTERNATIONELLA KLASSRESAN

Programmets internationella klassresa är en riktig studie- och inspirationsresa i naturvetenskapens tecken till Paris! En kul del av resan är att den börjar redan i klassrummet där den planeras med dig, dina klasskamrater och dina lärare som en del av studierna.

Framtida yrken: läkare, biolog, veterinär, ingenjör

Ansökningskod: NANAT

Programblad för utskrift

Poängplaner

Gymnasie­gemensamma 1150

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Program­gemensamma 450

Biologi 1
Kemi 1
Fysik 1a
Moderna språk

Inriktning 450

Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Program­fördjupning 200

Bioteknik*
Engelska 7

Gymnasiearbete
Individuellt val


Totalt 2500

 

* Naturvetenskapligspecialisering, fördjupning Bioteknik

SAMHÄLLSVETENSKAPS­PROGRAMMET

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

Jämfört med andra samhällsprogram i Karlstad är våra fördjupningar i kriminologi, psykologi, freds- och konfliktfrågor samt globala utvecklings- och rättvisefrågor unika. Det ger utbildningen ett tydligt fokus på omvärldsfrågor och beteendevetenskap.

Den röda tråden på vårt samhällsprogram är intresset för människan och hur människan påverkar och påverkas av samhället och sin omgivning. Teori blandas med praktiska moment inom exempelvis kriminologi, psykologi och sociologi. Programmet präglas även av möjligheter utifrån ditt intresse, exempelvis att (frivilligt) delta i sociala och humanitära projekt både på lokal och internationell nivå. Programmet ansvarar, planerar och genomför även en temadag för hela skolan varje år. På programmet kommer du också få ta del av studiebesök, föreläsningar och workshops – allt för att göra dina studier så givande som möjligt.

Det första året ligger fokus på att skapa en förståelse för samhällhällsvetenskapen. Det gör vi genom att blanda teori och praktiska moment, samtidigt som vi går på djupet inom främst psykologins område. Efter ditt första år på programmet är du väl förberedd för de spännande fördjupningar som dyker upp senare i utbildningen.

Under år två tar du ett stort kliv in i programmets fördjupningar vilket innebär att innehållet i kurserna inte är lika allmänt, utan här kan man stanna upp och fokusera på intressanta områden under en lite längre tid. Det finns många spännande spår inom exempelvis kriminologi, sociologi, psykologi och samhällskunskap. Man kan exempelvis skapa gärningsmannaprofiler i ett fiktivt brottsfall eller undersöka betydelsen för individers uppväxtvillkor kopplat till deras livsvillkor som vuxna.

Det sista året är en av höjdpunkterna den internationella klassresan. Du arbetar även större delen av året med ditt gymnasiearbete och under ditt sista år kommer du även att fördjupa dig mer ingående om fattigdom och globala konflikter.

INTERNATIONELLA KLASSRESAN

Båda samhällsinriktningarnas internationella klassresa går till Florida (USA) och staden Miami, som på många sätt är en väldigt intressant amerikansk stad både vad gäller kultur, struktur, klimat, historia och inte minst politik- och människorättsfrågor. Här finns mycket att se, lära och göra!

Framtida yrken: socionom, psykolog, statsvetare, internationellt socialt/humanitärt arbete

Ansökningskod: SABET

Programblad för utskrift

Poängplaner

Gymnasie­gemensamma 1150

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Program­gemensamma 300

Filosofi 1
Psykologi 1
Moderna språk

Inriktning 450

Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Sociologi
Samhällskunskap 2

Program­fördjupning

Kriminologi*
Psykologi, fördjupning**
Fattigdom och globala konflikter***

Gymnasiearbete
Individuellt val


Totalt 2500

 

Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering:
*Fördjupning Kriminologi.
**Fördjupning Psykologi.
***Fördjupning Freds- och konfliktfrågor samt Globala utvecklings- och rättvisefrågor.

SAMHÄLLSVETENSKAPS­PROGRAMMET - FOTO, FILM

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP MED MEDIEPROFIL

Fotografiet och filmen tar en stor plats i våra liv och är viktiga när det handlar om att berätta om vår omvärld, förmedla känslor, budskap eller helt enkelt bara för att underhålla oss en stund.

Samhälle, Foto, Film är en möjlighet för dig som har ett intresse av foto och/eller film och vill jobba lite mer kreativt, men som samtidigt vill läsa Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och få med dig alla behörigheter och full meritpoäng.
Du läser enligt samma poängplan som Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och genomför samma internationella klassresa. Vår foto/film-profil innebär helt enkelt att du som elev ges möjlighet att byta ut 1-3 kurser inom programmet och istället läsa foto eller film (eller båda).

 

Så här fungerar det

Under dina tre år år kommer du vid olika tillfällen få välja mellan tre kurser, en som är kopplad till medieprofilen och en som är inriktad på samhälls- eller beteendevetenskap. Du kan kombinera kurserna helt fritt och behöver alltså inte välja en ”ren” profil. Perfekt för dig som vill jobba mer kreativt och skapande med foto och film.

Dessa kurser kan du välja mellan:

Val 1 – Kriminologi* eller Medieproduktion 1.

Val 2 – Psykologi – fördjupning* eller Fotografisk Bild 1.

Val 3 – Fattigdom och globala konflikter* eller Film- och TV-produktion 1.

*Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, med fördjupning inom nämnda ämne.

INTERNATIONELLA KLASSRESAN

Båda samhällsinriktningarnas internationella klassresa går till Florida (USA) och staden Miami, som på många sätt är en väldigt intressant amerikansk stad både vad gäller kultur, struktur, klimat, historia och inte minst politik- och människorättsfrågor. Här finns mycket att se, lära och göra!

 

PS. Kryssa gärna i rutan för medieinriktningen redan när du gör ditt gymnasieval på webben.

Ansökningskod: SABET

Programblad för utskrift

Poängplaner

Gymnasie­gemensamma 1150

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Program­gemensamma 300

Filosofi 1
Psykologi 1
Moderna språk

Inriktning 450

Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Sociologi
Samhällskunskap 2

Program­fördjupning

Medieproduktion 1
Fotografisk Bild 1
Film- och TV-produktion 1

Gymnasiearbete
Individuellt val


Totalt 2500

EKONOMI­PROGRAMMET

INRIKTNING Juridik & Ekonomi

Vårt Ekonomiprogram utmärker sig genom att båda inriktningarna (juridik och ekonomi) genomsyrar programmet, oavett vilken specialisering man väljer. Dessa båda ämnen är tätt sammanflätade och kommer att följa dig oavsett vilken av inriktningarna du studerar eller jobbar med i framtiden.

Programmets röda tråd består i att de företagsekonomiska och juridiska kurserna samspelar och visar på en helhetsbild inom respektive område, vilket sedan används för att lösa de problem och uppgifter som du ställs inför. På programmet kommer du också få ta del av studiebesök, föreläsningar och workshops – allt för att göra dina studier så givande som möjligt.

Under det första året ligger fokus på hur ekonomi verkar på företagsnivå och hur juridik verkar på individnivå. Fokus ligger på att studera rättigheter och skyldigheter. Här läggs grunden för de mer avancerade delarna inom programmet.

I årskurs två knyts företagsekonomin tydligt till praktiska moment och problemlösningar. Inom juridiken läser man mer om hur rätten och samhället fungerar, inom exempelvis brott och straff. Läser man ekonomiinriktningen får man även en fördjupningskurs inom marknadsföring. I årskurs två börjar man även planera för den internationella klassresan tillsammans med sina klasskamrater och sina lärare.

I trean startar man eget företag inom Ung Företagsamhet, där man även får möjlighet att presentera sin företagsidé för representanter från näringslivet. Juridiken behandlar de företagsjuridiska förutsättningarna och de juridiska möjligheter och utmaningar som finns inom företagande. Läser man juridikinriktningen får man även en fördjupningskurs inom kriminologi. En höjdpunkt under året är naturligtvis den internationella klassresan.

 

INTERNATIONELLA KLASSRESAN

Programmets klassresa går till ”The Big Apple” New York, där vi besöker bland annat Wall Street och genomför en del andra aktiviteter kopplade till programmets innehåll. Självklart finns det även gott om tid för att utforska denna legendariska stad!

Framtida yrken: ekonom, jurist, marknadsföring, advokat

Ansökningskod EKONOMI: EKEKO

Ansökningskod JURIDIK: EKJUR

Programblad för utskrift

Poängplaner

Gymnasie­gemensamma 1250

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religion 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Program­gemensamma 350

Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Psykologi 1
Moderna Språk

Inriktning 300

Juridik:
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a

Ekonomi:
Entreprenörskap & företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

Program­fördjupning 300

Juridik:
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Kriminologi*

Ekonomi:
Marknadsföring
Affärsjuridik
Rätten och samhället

Gymnasiearbete
Individuellt val


Totalt: 2500

*Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, fördjupning Kriminologi.

TEKNIK­PROGRAMMET

INRIKTNING TEKNIKVETENSKAP
TEKNIKEN, MÄNNISKAN, SAMHÄLLET OCH MILJÖN

Ingenjör, samhällsplanerare eller arkitekt? Styrkan i vårt teknikprogram är att du får en bred utbildning där du inte behöver välja en “specialisering” redan på gymnasiet, men du får självklart möjlighet att fördjupa dig inom ämnen som du tycker är extra intressanta.

Programmet har en tydlig röd tråd och ett fokus på vidare studier där du ges kunskaper och verktyg som förbereder dig för civilingenjörsutbildningar och utbildningar inom samhällsplanering, samhällsbyggande och även arkitekt.

Datorn är ett viktigt verktyg i utbildningen och du jobbar med programvaror inom modellering, simulering, design- och ritarbete (CAD), mätteknik och programmering.  När du väl börjar universitetet har du redan erfarenhet av de programvaror som du kommer att möta i ditt framtida yrke.

 

INTERNATIONELLA KLASSRESAN

Programmets internationella klassresa går till Paris och är en riktigt inspirations- och studieresa med målet att besöka och studera innovativa och spännande städer som ligger i framkant när det gäller framtidens hållbara lösningar. En kul del av resan är att den börjar redan i klassrummet – där den planeras med dig, dina klasskamrater och dina lärare som en del av dina studier.

Du kan även söka till alla våra övriga internationella projekt i Uganda, Rwanda och Peru och delta i de events som skolan anordnar under dina tre år.

Framtida yrken: ingenjör, arkitekt, miljöingenjör, samhällsplanerare, projektledning

Ansökningskod: TETEK

Programblad för utskrift

Poängplaner

Gymnasie­gemensamma 1100

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Program­gemensamma 400

Teknik 1
Kemi 1
Fysik 1a

Inriktning 300

Fysik 2
Teknik 2
Matematik 4

Program­fördjupning 400

Alternativa och förnybara energikällor*
Miljö- & Energikunskap
Hållbart samhällsbyggande
Teknik – specialisering**

Gymnasiearbete
Individuellt val


Totalt: 2500

 

* Teknik specialisering, fördjupning Alternativa och förnybara energikällor
** Teknik specialisering, fördjupning i ett praktiskt projekt från idé till färdigt resultat, bygga en elbil, eller hus t ex.

HEJ!

Karlstads Globala Gymnasium är nu inne på sitt andra år i de helt nybyggda lokalerna i centrala Karlstad, där våra ca 380 elever studerar varje dag. Vi är ett fristående, icke vinstdrivande gymnasium som ägs av Medborgarskolan. Vårt syfte är att erbjuda bra utbildning till våra elever och en bra arbetsmiljö till våra lärare.

En bärande tanke med vår verksamhet är att utbildningen ska ge mer än bara de kurser man läser. Vi vill vara en dynamisk skola där det händer mycket – det ska vara kul att vara elev på KGG!

Man ska ges möjligheter att delta på olika event och föreläsningar och man ska kunna välja aktiviteter utifrån intresse. Att se till att du trivs är också en av våra framgångsfaktorer. Trivs man bra i skolan presterar man också bättre studieresultat.

Att gå på Karlstads Globala Gymnasium ska vara en upplevelse!

EN DYNAMISK SKOLA

Vi tror att du själv vill utvecklas och vara med att forma din utbildning. Därför ger vi dig många möjligheter när du börjat hos oss, sen väljer du själv vad du vill delta i.

”En dynamisk skola” kan delas upp i fyra delar:

 1. AKTIVITETER FÖR ALLA
 2. VALBARA AKTIVITETER
 3. SÖKBARA AKTIVITETER
 4. EVENTS

AKTIVITETER FÖR ALLA

INTERNATIONELLA KLASSRESAN

Varje klass åker på en internationell klassresa som är frivillig att delta på. Varje resa har sin nisch med kopplingar till programmet, men det är också ett tillfälle att möta människor från andra länder och kulturer och diskutera livets frågor. Dessa resor blir även ett utmärkt tillfälle att utveckla gemenskapen i klassen. Kostnader för resa och boende står skolan för.

Läs mer under varje program

FÖRELÄSNINGAR

Som elev på Karlstads Globala kommer du att möta ett antal inspirerande, aktuella föreläsare under din utbildningstid. Vi tycker det är viktigt att våra elever ges nya infallsvinklar och tankar om viktiga frågor lokalt, nationellt och internationellt. De inbjudna gästerna är allt från stora, kända namn till universitetsstudenter som berättar om sina erfarenheter från olika utbildningar.

VALBARA AKTIVITETER

SPÅR

Spårdagar genomförs tre gånger per läsår och bygger på ditt eget intresse. Här har du möjlighet att engagera dig i något tema som inte betygsätts. Se det lite mer som en intresseklubb där man är mer praktisk än teoretisk. Här ges du möjlighet att utvecklas inom spåret tillsammans med elever från andra klasser och program. Vi erbjuder ca 30 olika spår som exempelvis bakning, körkortsplugg, fiske, friluftsliv, sport, dans, konsthantverk, teater med mera.

Spåren är frivilliga att delta i.

SOCIALA PROJEKT

Vi som skola tycker det är viktigt att ge tillbaka något till samhället. Därför driver vi (och söker ständigt efter nya) ett antal sociala projekt som vi tycker är viktiga, både lokalt och internationellt. I Karlstad har vi två läxläsningsprojekt i samarbete med Röda Korset och Svenska kyrkan. I Uganda finansierar vi ett mentors- och utbildningsprojekt för barn och unga i huvudstaden Kampala.

SÖKBARA AKTIVITETER

GLOBALA PROJEKT

Utöver klassresorna har vi även sökbara projekt i Asien och Afrika, som alla skolans elever kan söka. Det här är projekt för dig som vill utmana dig själv och här ligger fokus på ett djupare plan där man jobbar med projekten under en längre tid, både före och efter själva resorna – som också sträcker sig över en längre tid. Projekt i Asien, elva dagar i Uganda eller tre veckor i både Rwanda och Uganda. Ett riktigt äventyr och en erfarenhet för livet!

EVENTS

EVENTS

Att få alla skolans elever att trivas och att känna sig trygga kräver att vi som skola anstränger oss. Våra events syftar till att skapa en gemenskap inte bara inom klassen, utan också mellan årskurser och program. Under året kommer det därför att genomföras små som stora events, där deltagandet naturligtvis är frivilligt och kostnadsfritt.

VÅRA LOKALER

Tillsammans med våra arkitekter har vi skapat en modern skolmiljö för lärande, utveckling, kreativitet och nya möten. Skolan ligger i det nya området Fanfaren bredvid NWT-huset, centralt beläget och nära till kommunikationer. Skolan kännetecknas av en ljus entré med högt i tak, här hittar du bland annat vår matsal (vi har egna kockar som lagar mat varje dag) och vår “lounge”, den givna mötesplatsen för alla elever. Tittar du upp ser upp till våning två med klassrum och ”bron” över till vårt bibliotek. Våning tre är helt tillägnat klassrum, studier i fokus.

FAQ – Vanliga frågor vi får:

Vad står ”Globala” för?

Det är många som undrar vad ”Globala” står för. Innebär det att vi hela tiden jobbar med globala frågor? Att vi varje dag blickar ut mot världen och att det är fokus i alla kurser?

Absolut inte, är svaret! Du behöver inte ha globala frågor som intresse för att studera på skolan.

Begreppet ”globala” i vårt namn står för att vi som skola är en viktig del i en global värld. Vi är inte bara svenskar, vi är även EU- och världsmedborgare.

Det globala temat innefattar även fler saker, t.ex. att vi främjar kontakter med människor i andra länder genom våra internationella projekt, att vi stöttar och bedriver verksamhet i andra världsdelar och försöker att hjälpa människor i utsatta situationer, både globalt men också i Karlstad. Vi uppmärksammar även viktiga internationella händelser och bjuder in föreläsare som kan ge perspektiv på vår tillvaro i förhållande till andras.

Sammanfattat och klart 🙂 Välkommen till vår skola, oavsett vem du är och vilka intressen du har.

Vad finns det för kommunikationer till er skola?

Närmaste hållplatserna är Karolinen och Idalagatan, som ligger precis vid skolan. Här stannar stadsbussarna 1, 4, 5, 6 och 7.

Värmlandstrafik har direktlinjer till och från Karolinen för bussar 200 (Sunne), 201 (Kil, Fagerås), 300 (Molkom, Hagfors), 400 (Filipstad), 500 (Kristinehamn, Karlskoga), 600 (Munkfors, Hagfors), 602 (Forshaga), 700 (Årjäng, Töcksfors), 800 (Grums, Säffle, Åmål), 801 (Slottsbron, Segmon) samt 803 (Edsvalla), 900, 902, 904 (Hammarö).

Det är även gångavstånd från Karlstad busstation (600 m) och Centralstationen (1 km).

VERKSAMHETSMÅL

Medborgarskolan, som är huvudman, har som främsta syfte att bedriva allmännyttig verksamhet genom att skapa ett kvalitetsgymnasium som ett komplement till andra gymnasieskolor. Medborgarskolan som är ett studieförbund med humanistisk värdegrund som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Karlstads Globala gymnasium målsättning är:

 • Skolan skall bidra till elevernas personliga utveckling, utöver den kunskapsmässiga utvecklingen. Ett ledord skall vara att ”skolan och alla dess anställda, skall förbereda eleverna för att klara livet efter gymnasiet – och inte enbart arbeta för att eleverna skall klara sin gymnasieexamen”. Tydliga regler och en tydlig verksamhetsstruktur, kravställande och höga förväntningar på såväl personal som elever, samt ett utvecklande arbete kring elevernas egna ansvars- och beslutsförmåga skall vara arbetsredskap för att nå denna målsättning i så hög grad som möjligt.
 • Skolan skall sträva efter att erbjuda samtliga elever att kostnadsfritt delta i minst ett internationellt projekt under sin studietid, vilket även innefattar besök i annat europeiskt land. Syftet med dessa projekt är att skapa en förståelse för andra kulturer, normer, värden och samhällsstrukturer som finns i länder utanför Sverige. En viktig del i dessa internationella projekt är även att skapa en kunskap och förståelse för andra människors sociala, politiska och ekonomiska livsvillkor, både i och utanför Europa.
 • Skolan skall vara ett föredöme vad det gäller lärares arbetsvillkor. En rimlig mängd undervisningstid skall möjliggöra för pedagogerna:
  • Att leverera välplanerad och högkvalitativ undervisning.
  • Ge tid för att stödja elevernas utveckling under studietiden genom framåtsyftande utvecklingsarbete.
  • Skapa goda och professionella relationer med skolans elever.
 • Hos oss på Globala Gymnasiet ska lärare få vara lärare. I så stor utsträckning som möjligt innebär det att lärare ska arbeta med uppgifter som ingår i läraruppdragets kärna, medan administration som ej är kopplad till undervisningen, elevhälsoärende, sociala frågor och andra ärenden som anses ligga utanför kärnuppdraget i så hög grad som möjligt ska skötas av andra anställda.

Karlstads Globala Gymnasium arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering. Skolan följer alla nationella styrdokument som ligger till grund för den svenska gymnasieskolans verksamheter.

Följ oss gärna på Instagram

  karlstadsglobala