Close


ÖPPET HUS

GUSTAF ANDERS GATA 7
Ingen anmälan krävs.


Lördag 15 januari kl 11 – 13

Tisdag 18 januari kl 17 – 20


Prova-på-dagar varje dag fr.o.m. 6 december. Kontakta din SYV eller mejla till info@karlstadsglobala.se för att boka dag.

ÖPPET HUS

Lördag 15 januari 11 – 13

Tisdag 18 januari 17 – 20

Välkomna till öppet hus på Karlstads Globala Gymnasium och till våra skola på Gustaf Anders Gata 7.
Under vårat öppna hus kommer det finnas fasta allmänna informationsstunder (ca 20 min)

Lördagen 15 jan: 11:15, 12:00

Tisdagen 18 jan: 17:15, 18:00, 18:45

Vi ses!

VÄLKOMMEN!

Hej!

Hösten 2021 inviger vi våra helt nybyggda lokaler i centrala Karlstad. Vi är ett fristående, icke vinstdrivande gymnasium vars enda syfte är att erbjuda en bra utbildning till våra elever och en sjysst arbetsmiljö till våra lärare.

En bärande tanke med vår verksamhet är att utbildningen ska ge mer än bara de kurser man läser. Praktiska erfarenheter och möten är en viktig del, tex i form av inspirerande föreläsare, att välja olika ”spår” efter intresse, möjlighet för alla att delta i den internationella klassresan och kanske mest spännande av allt: delta i något av våra sökbara globala projekt någonstans i världen. Vi ger våra elever möjligheten att med egna ögon se, träffa och uppleva andra människor och miljöer. Vi ska med andra ord studera tillsammans, samtidigt som det händer så mycket mer. Att gå på Karlstads Globala Gymnasium ska vara en upplevelse!

Att studera på Karlstads Globala Gymnasium

Vi tror mycket på att du själv vill utvecklas och vara med att forma din utbildning. Därför ger vi dig många MÖJLIGHETER, sen väljer du själv vad du vill delta i.

För att läsa mer om vad just ”Globala” står för, läs under vår FAQ längre ned på sidan.

PROGRAM

Först väljer du naturligtvis vilket program du vill läsa. Vi erbjuder EK; NA; SA; TE.

SPÅR

Spåren bygger på ditt eget intresse och är frivilligt att delta i. Här har du möjlighet att engagera dig i något tema som inte betygsätts. Se det lite mer som en intresseklubb där man är mer praktisk än teoretisk. Här ges du möjlighet att utvecklas inom spåret tillsammans med elever från andra klasser och program. Dessa tillfällen sker några gånger per läsår och kan t ex vara inom dans, musik, politik & samhälle, friluftsliv, film, foto, sport bild, språk, litteratur, hälsa, klimat & miljö, HBTQ-frågor med flera.

INTERNATIONELLA KLASSRESAN

Varje klass åker på en internationell klassresa som är frivillig att delta i. Varje program har sin nisch med kopplingar till programmet, men det är också ett tillfälle att möta människor från andra länder och kulturer och diskutera livets frågor. Dessa resor blir även ett utmärkt tillfälle att utveckla gemenskapen i klassen. Kostnader för resa och boende står skolan för.

Läs mer under respektive program.

GLOBALA PROJEKT

Utöver klassresorna har vi även sökbara projekt i Afrika (Uganda & Rwanda) och Asien, som alla skolans elever kan söka. Här ligger fokus på ett djupare plan där man jobbar med projekten under en längre tid, både före och efter själva resorna – som också sträcker sig över en längre tid. Våra globala projekt genomförs varje år.

PRAKTIK

Vi kommer att erbjuda ett fåtal praktikplatser hos organisationer och arbetsplatser som är något utöver det vanliga. Dessa praktikplatser är sökbara och kopplade till ett antal tydliga krav.

FÖRELÄSNINGAR

Som elev på Karlstads Globala kommer du att möta ett antal inspirerande, aktuella föreläsare under din utbildningstid. Vi tycker det är viktigt att våra elever ges nya infallsvinklar och tankar om viktiga frågor lokalt, nationellt och internationellt.

Våra program & inriktningar

Ekonomiprogrammet

Inriktning Ekonomi

Ansökningskod: EKEKO

Ekonomiprogrammet

Inriktning Juridik

Ansökningskod: EKJUR

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

Ansökningskod: NANAT

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Beteendevetenskap

Ansökningskod: SABET

Samhälle, Foto, Film

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Beteendevetenskap med Medieprofil

Ansökningskod: SABET

Teknikprogrammet

Inriktning Teknikvetenskap
Tekniken, människan, samhället och miljön

Ansökningskod: TETEK

EKONOMIPROGRAMMET

Inriktining Juridik & Ekonomi


Vårt ekonomiprogram erbjuder inriktningar inom både ekonomi och juridik. Ni läser tillsammans som en klass under hela studietiden. Kurserna i inriktningen sker i halvklass och de gemensamma ämnena i helklass. Här ställs du inför intressanta utmaningar som att jobba inom olika juridiska och företagsekonomiska case – till exempel brottsutredningar och marknadsföringsuppdrag. Du får även starta eget företag (ensam eller med klasskompisar) och du möter våra inbjuda inspiratörer från företags- och universitetsvärlden. Efter avslutad utbildning är du väl förberedd för vidare studier inom ett brett spektra.


INTERNATIONELLA KLASSRESAN


Programmets klassresa går till ”The Big Apple” New York, där vi besöker bland annat Wall Street och genomför en del andra aktiviteter kopplade till programmets innehåll. Självklart finns det även gott om tid för att utforska denna legendariska stad!


Framtida yrken: ekonom, jurist, marknadsföring, advokat

Ansökningskod EKONOMI: EKEKO

Ansökningskod JURIDIK: EKJUR

PROGRAMBLAD FÖR UTSKRIFT, KLICKA HÄR.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma 1250

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religion 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma 350

Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Psykologi 1
Moderna Språk

Inriktning 300

Juridik:
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a

Ekonomi:
Entreprenörskap & företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

Programfördjupning 300
Juridik:
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Kriminologi*

Ekonomi:
Marknadsföring
Affärsjuridik
Rätten och samhället


Gymnasiearbete
Individuellt val


Totalt: 2500

*Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, fördjupning Kriminologi.

NATURVETENSKAPS-PROGRAMMET

Inriktning Naturvetenskap


Som elev på vårt naturvetenskapliga program får du inte bara teoretiska kunskaper inom det naturvetenskapliga området, utan du får även möjlighet att använda all vår utrustning för att genomföra laborationer, mätningar och experiment i vår egen laborationssal. Du gör matematiska beräkningar samt modelleringar, i huvudsak med stöd av digital teknik. Vi fördjupar oss lite extra i det spännande ämnet Bioteknik som bland annat tar upp frågor om genteknik och medicin. Klimat och miljöpåverkan är en röd tråd genom hela programmet. Utbildningen ger dig en god vana att använda modern teknik och utrustning, väl rustad för fortsatta studier inom naturvetenskapen.
Det naturvetenskapliga programmet ger den bredaste behörigheten av samtliga gymnasieprogram.


INTERNATIONELLA KLASSRESAN


Programmets internationella klassresa är en riktig studie- och inspirationsresa i naturvetenskapens tecken någonstans i Europa. Resan och innehållet planeras gemensamt av klassens elever och lärare som en del av dina studier.


Framtida yrken: läkare, biolog, veterinär, ingenjör

Ansökningskod: NANAT

PROGRAMBLAD FÖR UTSKRIFT, KLICKA HÄR.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma 1150

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma 450
Biologi 1
Kemi 1
Fysik 1a
Moderna språk

Inriktning 400
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Programfördjupning 200
Bioteknik*
Engelska 7* Naturvetenskapligspecialisering, fördjupning Bioteknik

Gymnasiearbete
Individuellt val


Totalt 2500

SAMHÄLLSVETENSKAPS-PROGRAMMET

Inriktning Beteendevetenskap


Vårt samhällsvetenskapliga program ger dig möjlighet till spännande fördjupningar där man lär sig både om samhället och hur olika förutsättningar runtom i världen påverkar miljö och människors livsvillkor. Vi driver även humanitära och sociala projekt som alla som vill har möjlighet att delta i, både lokalt och internationellt. Jämfört med andra samhällsprogram i Karlstad är våra fördjupningar i kriminologi, psykologi, freds- och konfliktfrågor samt globala utvecklings- och rättvisefrågor unika och ger utbildningen ett tydligt fokus på omvärldsfrågor och beteendevetenskap. Kort och gott ett samhällsvetenskapligt program med många spännande och intressanta sidospår inom beteendevetenskap, miljö och humanism.


INTERNATIONELLA KLASSRESAN


Programmets klassresa går till Kalifornien (USA) och staden San Francisco, som på många sätt är en väldigt annorlunda amerikansk stad både vad gäller kultur, struktur, klimat, historia och inte minst politik- och människorättsfrågor. Här finns mycket att se, lära och göra!


Framtida yrken: socionom, psykolog, statsvetare, internationellt socialt/humanitärt arbete

Ansökningskod: SABET

PROGRAMBLAD FÖR UTSKRIFT, KLICKA HÄR.

POÄNGPLANER

Gymnasiegemensamma 1150
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma 300

Filosofi 1
Psykologi 1
Moderna språk

Inriktning 450

Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Sociologi
Samhällskunskap 2

Programfördjupning

Kriminologi*
Psykologi, fördjupning**
Fattigdom och globala konflikter***

Gymnasiearbete
Individuellt val


Totalt 2500

Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering:
*Fördjupning Kriminologi.
**Fördjupning Psykologi.
***Fördjupning Freds- och konfliktfrågor samt Globala utvecklings- och rättvisefrågor.

SAMHÄLLE, FOTO, FILM

Samhällsvetenskapsprogrammet

– inriktning Beteendevetenskap med Medieprofil


Samhälle, Foto, Film är en möjlighet för dig som har ett intresse av foto och/eller film, men som samtidigt vill läsa Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och få med dig alla behörigheter samt full meritpoäng.

Du läser enligt samma poängplan som Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och genomför samma internationella klassresa.

Vår foto/film-profil innebär helt enkelt att du som elev ges möjlighet att byta ut 1-3 kurser inom programmet och istället läsa foto eller film (eller båda).

Så här fungerar det

Under dina tre år år kommer du vid olika tillfällen få välja mellan två kurser, en som är kopplad till medieprofilen och en som är inriktad på samhälls- eller beteendevetenskap. Du kan kombinera kurserna helt fritt och behöver alltså inte välja en ”ren” profil.


Dessa kurser kan du välja mellan:

Val 1

Kriminologi* eller Medieproduktion 1.

Val 2

Psykologi – fördjupning* eller Fotografisk Bild 1.

Val 3

Fattigdom och globala konflikter* eller Film- och TV-produktion 1.

*Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, med fördjupning inom nämnda ämne.


Ansökningskod: SABET

PROGRAMBLAD FÖR UTSKRIFT, KLICKA HÄR.


TEKNIKPROGRAMMET

INRIKTNING TEKNIKVETENSKAP
TEKNIKEN, MÄNNISKAN, SAMHÄLLET OCH MILJÖN


Teknikprogrammet fördjupar sig inom teknikvetenskapens arbetsmetoder, teknikens förhållande och samspel med människan och naturen mot ett hållbart samhälle. Utbildningen har många kreativa och problemlösande inslag som modellering och simulering för att förstå och att praktiskt skapa tekniska system för att kunna förstå hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. De teoretiska kunskaperna har du möjlighet att utöva i praktiken utifrån dina idéer och intressen.
I programfördjupningen fokuserar vi på utmaningar och möjligheter i resan mot framtidens hållbara samhällsbygge.
Vårt teknikprogram öppnar möjligheter för vidare studier inom de flesta områden, just för att det ger en så bred behörighet.


INTERNATIONELLA KLASSRESAN


Programmets internationella klassresa går någonstans i Europa med målet att besöka och studera innovativa och spännande städer som ligger i framkant när det gäller framtidens hållbara lösningar. Resan planeras gemensamt av klassens elever och lärare som en del av dina studier.


Framtida yrken: miljöingenjör, ingenjör, arkitekt, projektledning

Ansökningskod: TETEK

PROGRAMBLAD FÖR UTSKRIFT, KLICKA HÄR.

POÄNGPLANER

Gymnasiegemensamma 1100

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma 400

Teknik 1
Kemi 1
Fysik 1a

Inriktning 300

Fysik 2
Teknik 2
Matematik 4

Programfördjupning 400

Alternativa och förnybara energikällor*
Miljö- & Energikunskap
Hållbart samhällsbyggande
Teknik – specialisering**


* Teknik specialisering, fördjupning Alternativa och förnybara energikällor
** Teknik specialisering, fördjupning i ett praktiskt projekt från idé till färdigt resultat, bygga en elbil, eller hus t ex.


Gymnasiearbete
Individuellt val


Totalt: 2500

VÅRA LOKALER

Tillsammans med våra arkitekter har vi skapat en modern skolmiljö för lärande, utveckling, kreativitet och nya möten. Skolan byggs i det nya området Fanfaren bredvid NWT-huset, centralt beläget och nära till kommunikationer. Skolan kännetecknas av en ljus entré med högt i tak, här hittar du bland annat vår restaurang (vi har egna kockar som lagar mat varje dag) och café, den givna mötesplatsen för alla elever. Tittar du upp kommer du att se upp till våning två med klassrum och ”bron” över till vårt bibliotek. Våning tre är helt tillägnat klassrum, studier i fokus.

Se till att följa arbetet med våra lokaler på vår Instagram, @karlstadsglobala

KOMMUNIKATIONER

Närmaste hållplatserna är Karolinen och Idalagatan, som ligger precis vid skolan. Här stannar stadsbussarna 1, 4, 5, 6 och 7.

Värmlandstrafik har direktlinjer till och från Karolinen för bussar 200 (Sunne), 201 (Kil, Fagerås), 300 (Molkom, Hagfors), 400 (Filipstad), 500 (Kristinehamn, Karlskoga), 600 (Munkfors, Hagfors), 602 (Forshaga), 700 (Årjäng, Töcksfors), 800 (Grums, Säffle, Åmål), 801 (Slottsbron, Segmon) samt 803 (Edsvalla), 900, 902, 904 (Hammarö).

Det är även gångavstånd från Karlstad busstation (600 m) och Centralstationen (1 km).

FAQ

Tre vanliga frågor vi får:

Vad står ”Globala” för?

Det är många som undrar vad ”Globala” står för. Innebär det att vi hela tiden jobbar med globala frågor? Att vi varje dag blickar ut mot världen och att det är fokus i alla kurser?

Absolut inte, är svaret! Du behöver inte ha globala frågor som intresse för att studera på skolan.

Begreppet ”globala” i vårt namn står för att vi som skola är en viktig del i en global värld. Vi är inte bara svenskar, vi är även EU- och världsmedborgare.

Det globala temat innefattar även fler saker, t.ex. att vi främjar kontakter med människor i andra länder genom våra internationella projekt, att vi stöttar och bedriver verksamhet i andra världsdelar och försöker att hjälpa människor i utsatta situationer, både globalt men också i Karlstad. Vi uppmärksammar även viktiga internationella händelser och bjuder in föreläsare som kan ge perspektiv på vår tillvaro i förhållande till andras.

Sammanfattat och klart 🙂 Välkommen till vår skola, oavsett vem du är och vilka intressen du har.

Vad innebär det att ni är en icke vinstdrivande verksamhet?

En skola kan drivas i flera olika former, som exempelvis en förening, en stiftelse eller ett aktiebolag. Vi har valt att driva skolan som ett aktiebolag, just för att kunna säkerställa ägandet av skolan. I andra ägandeformer finns det en risk att man kan förlora kontrollen över ägandet genom att t.ex. en förenings medlemmar väljer en ny styrelse.

Men MÅSTE inte ett aktiebolag gå med vinst?

Jo, alla bolag måste gå med vinst. Den stora skillnaden är hur man förvaltar den vinsten. De flesta aktiebolag delar ut vinsten till ägare/aktieägare. Vi är inte börsnoterade och vi kommer inte att dela ut kapitalvinster till skolans ägare. Allt överskott används för att göra verksamheten bättre, som att upprätthålla en hög lärartäthet och satsa på resurser till eleverna. Självklart sparar vi även en del av det ekonomiska överskottet för att ha som framtida säkerhet, för exempelvis renoveringar eller eventuellt minskade inkomster. Vi tycket det är viktigt att verksamheten och förutsättningarna för lärande är lika oavsett om antalet sökande till skolan varierar mellan åren.

Men tjänar inte ägarna någonting på skolan?

Jo, vi jobbar självklart inte gratis. Vi tar ut lön för det arbete vi gör, men är inte i närheten av de fantasisummor som ägare och bolagsstyrelser i större koncerner tar ut i lön och vinster. Den som tjänar mest i vårt bolag är rektorn, som har en månadslön på ca 60 tkr – vilket är en helt vanlig rektorslön.

Vad finns det för kommunikationer till er skola?

Närmaste hållplatserna är Karolinen och Idalagatan, som ligger precis vid skolan. Här stannar stadsbussarna 1, 4, 5, 6 och 7.

Värmlandstrafik har direktlinjer till och från Karolinen för bussar 200 (Sunne), 201 (Kil, Fagerås), 300 (Molkom, Hagfors), 400 (Filipstad), 500 (Kristinehamn, Karlskoga), 600 (Munkfors, Hagfors), 602 (Forshaga), 700 (Årjäng, Töcksfors), 800 (Grums, Säffle, Åmål), 801 (Slottsbron, Segmon) samt 803 (Edsvalla), 900, 902, 904 (Hammarö)

Det är även gångavstånd från Karlstad busstation (600 m) och Centralstationen (1 km).

VERKSAMHETSMÅL

Ägarbolaget har som främsta ändamål att bedriva allmännyttig verksamhet genom att skapa ett kvalitetsgymnasium som är icke vinstdrivande samt religiöst och politiskt oberoende. Allt ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten. Bolaget har en särskild målsättning enligt nedanstående punkter:

· Skolan skall bidra till elevernas personliga utveckling, utöver den kunskapsmässiga utvecklingen. Ett ledord skall vara att ”skolan och alla dess anställda, skall förbereda eleverna för att klara livet efter gymnasiet – och inte enbart arbeta för att eleverna skall klara sin gymnasieexamen”. Tydliga regler och en tydlig verksamhetsstruktur, kravställande och höga förväntningar på såväl personal som elever, samt ett utvecklande arbete kring elevernas egna ansvars- och beslutsförmåga skall vara arbetsredskap för att nå denna målsättning i så hög grad som möjligt.

· Skolan skall sträva efter att erbjuda samtliga elever att kostnadsfritt delta i minst ett internationellt projekt under sin studietid, vilket även innefattar besök i annat europeiskt land. Syftet med dessa projekt är att skapa en förståelse för andra kulturer, normer, värden och samhällsstrukturer som finns i länder utanför Sverige. En viktig del i dessa internationella projekt är även att skapa en kunskap och förståelse för andra människors sociala, politiska och ekonomiska livsvillkor, både i och utanför Europa.

· Skolan skall vara ett föredöme vad gäller lärares arbetsvillkor. En rimlig mängd undervisningstid skall möjliggöra för pedagogerna:

– att leverera välplanerad och högkvalitativ undervisning,

– ge tid för att stödja elevernas utveckling under studietiden genom framåtsyftande utvecklingsarbete, samt

– skapa goda och professionella relationer med skolans elever.

· Ett ledord inom skolans verksamhet skall vara att ”lärare skall vara lärare”. Bolagsstyrelsen skall tillse att lärarna i så stor utsträckning som är möjligt arbetar med uppgifter som ingår i läraruppdragets kärna. Administration som ej är kopplad till undervisningen, elevhälsoärenden, sociala frågor och andra ärenden som anses ligga utanför lärarens kärnuppdrag, skall i så hög grad som möjligt skötas av andra anställda.

Bolaget ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering, samt följa alla nationella styrdokument som ligger till grund för den svenska gymnasieskolans verksamheter.

Utbildning

Vår pedagogiska idé går ut på att du som elev ska mötas av en tydlig struktur – att det finns en grundläggande pedagogisk modell oavsett vilket ämne du läser. Det innebär att du ges en god möjlighet att nå dina studiemål, där du inte ska behöva ”knäcka lärarens kod” eller gissa dig till vilken kunskap som ska testas på examinationerna. Det är enkelt att följa dina studieresultat i vår webbplattform och du ges kontinuerlig respons från dina lärare om hur du kan utveckla dina förmågor för att förverkliga dina studieambitioner.

Våra utbildningar består av ett traditionellt schema med lärarledda lektioner. Såväl undervisningsformer som examinationer är varierande – det finns flera sätt att visa sina kunskaper på. Vi är noga med att skilja på lärotillfällen och bedömningstillfällen och vi jobbar med metoder för djupinlärning så att kunskaperna ska bestå.

Våra lärare

Vi anser att en bra skola börjar med bra lärare. Därför vill vi berätta lite om hur vi tänker kring hur vårt arbete med lärarna ska gynna en god arbetsmiljö – och i slutändan gynna dig som elev!

Våra lärare ska ges bättre förutsättningar att utöva sitt yrke jämfört med andra lokala skolor med högskoleförberedande program. Detta innebär att våra lärare har ansvar för färre kurser än normalt och mindre administrativa uppgifter. Att erbjuda arbetsvillkor som andra skolor inte kan matcha är vårt sätt att få de bästa lärarna att vilja jobba hos oss. Bra lärare med goda arbetsvillkor ger dig som elev mycket goda förutsättningar att utvecklas kunskapsmässigt, få det stöd som krävs för att du ska nå dina ambitiösa studiemål, samt ges möjligheten att utveckla relationer med lärare som faktiskt har tid för dig som elev.

Personlig utveckling

Kunskap är viktigt, men lika viktigt är den personliga utvecklingen och förmågan att vara väl förberedd för livet efter gymnasiet. Genom studiebesök, föreläsare, internationella utbyten och ”livskunskap” integrerat i de olika kurserna, vill vi ge dig de bästa av förutsättningar att få en inblick i vuxenlivet och hur samhället och världen fungerar utanför den miljö vi normalt befinner oss i. Att utveckla sin förmåga att se sig själv i ett större sammanhang och få perspektiv på din egen tillvaro – det är vår definition av personlig utveckling.

Global utblick

internationell erfarenhet

Vissa saker kan man inte lära sig i klassrummet. Att få kontakt med världen utanför och få uppleva den i vardagen är oerhört viktigt för att förstå den tillvaro och den omvärld vi lever i. Vi blir i allt högre grad ”Europeiska medborgare” eller ”Världsmedborgare” – och genom våra internationella utbyten och projekt får våra elever en unik möjlighet att få inblick i hur människor i andra länder lever. Alla elever som studerar på skolan erbjuds att delta i minst ett internationellt projekt/utbyte under minst en veckas tid. Det är kostnadsfritt, frivilligt och mycket utvecklande!

Kontakt

Observera att all sjukanmälan ska göras via Admentum,

inte via mejl eller telefon.

Vem kontaktar jag?

De flesta frågor kan besvaras av administratören, t.ex. frågor rörande datorer, konton i Admentum och Google, betyg, intyg, studieplaner samt alla typer av administrativa eller praktiska frågor.

TELEFON

Skolledning: 054-214450

Administration: 054-214453

Lärarrum: 054-214455

Skolsköterska: 0763-191586

Kurator: 0763-191690

Specialpedagog/studiecoach: 0735-053584

Skicka ett mail info@karlstadsglobala.se