Vill du bli ekonom, jurist, marknadsförare eller advokat?

Vårt Ekonomiprogram utmärker sig genom att båda inriktningarna (juridik och ekonomi) genomsyrar programmet. Oavsett vilken inriktning du väljer läser du kurser inom företagsekonomi och juridik varje år, toppat av ett gymnasiearbete i årskurs 3, som med hjälp av dina handledare kommer att hålla en hög nivå – sen är du mer än redo för studier på universitet!

Inom inriktningarna ligger det lite extra fokus på kriminologi (EKJUR) och marknadsföring (EKEKO).

Under din utbildning kommer du också få ta del av studiebesök, föreläsningar och workshops – allt för att göra dina studier så givande som möjligt.

Under det första året ligger fokus på hur ekonomi verkar på företagsnivå och hur juridik verkar på individnivå. Fokus ligger på att studera rättigheter och skyldigheter. Här läggs grunden för de mer avancerade delarna inom programmet.

I årskurs två knyts företagsekonomin tydligt till praktiska moment och problemlösningar. Inom juridiken läser man mer om hur rätten och samhället fungerar, inom exempelvis brott och straff. Läser man ekonomiinriktningen får man även en fördjupningskurs inom marknadsföring.

I trean startar man eget företag inom Ung Företagsamhet, där man även får möjlighet att presentera sin företagsidé för representanter från näringslivet. Juridiken behandlar de företagsjuridiska förutsättningarna och de juridiska möjligheter och utmaningar som finns inom företagande. Läser man juridikinriktningen får man även en fördjupningskurs inom kriminologi.

GLOBALA PROJEKT

Som elev på Ekonomiprogrammet har du möjlighet att delta i all våra globala projekt i Miami, New York, Tokyo, Uganda och Rwanda.

Visa mer
Bild för gymnasieprogrammet Ekonomi & juridik
Skriv ut programblad (PDF) Ansökningskod: EKONOMI: EKEKO, JURIDIK: EKJUR

POÄNGPLANER | TOTALT 2500p

GYMNASIE­-
GEMENSAMMA 1250p

 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Historia 1b
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik 1b
 • Matematik 2b
 • Naturkunskap 1b
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Samhällskunskap 2
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3

PROGRAM­-
GEMENSAMMA 350p

 • Företagsekonomi 1
 • Privatjuridik
 • Psykologi 1
 • Moderna Språk

INRIKTNING 300

Juridik:

 • Filosofi 1
 • Affärsjuridik
 • Rätten och samhället
 • Psykologi 2a

Ekonomi:

 • Entreprenörskap & företagande
 • Företagsekonomi 2
 • Matematik 3b

PROGRAM-
­FÖRDJUPNING 600

Juridik:

 • Entreprenörskap och företagande
 • Företagsekonomi 2
 • Kriminologi*

Ekonomi:

 • Marknadsföring
 • Affärsjuridik
 • Rätten och samhället

Gymnasiearbete
Individuellt val.

*Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, fördjupning Kriminologi.