Vill du bli socionom, psykolog eller statsvetare?

Vårt samhällsvetenskapliga program innehåller en väldigt spännande programfördjupning med kurserna Kriminologi, Kriminologi-fördjupning samt Fattigdom & globala konflikter.

Inom kriminologin får du lära dig om hela processen inom straffrätt och sedan medverka i fiktiva case från brottshandling till rättegång. Du utreder, analyserar och gör DNA-profiler.

Inom fattigdom & globala konflikter läser man om det som händer i världen och hur det påverkar människors livsvillkor och orsakar konflikter. Man analyserar orsaker och diskuterar möjliga lösningar på problemen

Programmet präglas till stor del även av ämnena psykologi, sociologi och – såklart – samhällskunskap. Du får också ta del av studiebesök, föreläsningar och workshops – allt för att göra dina studier så givande som möjligt.

Du som vill (frivilligt) kan även välja att läsa kurser inom film och foto. Läs mer på Samhälle, Foto, Film

Under det första året ligger fokus på att skapa en förståelse för samhällsvetenskap och kriminologi. Det gör vi genom att blanda teori och praktiska moment, samtidigt som vi går på djupet inom främst psykologins område. Efter ditt första år på programmet är du väl förberedd för de spännande fördjupningar som dyker upp senare i utbildningen.

Under år två och tre tar du ett stort kliv in i programmets fördjupningar vilket innebär att innehållet i kurserna inte är lika allmänt, utan här kan man stanna upp och fokusera på intressanta områden under en lite längre tid. Det finns många spännande spår inom exempelvis kriminologi, sociologi, psykologi och samhällskunskap (t.ex. fattigdom & globala konflikter). Man kan exempelvis skapa gärningsmannaprofiler i ett fiktivt brottsfall eller undersöka betydelsen för individers uppväxtvillkor kopplat till deras livsvillkor som vuxna.

GLOBALA PROJEKT

Som elev på det samhällsvetenskapliga programmet har du möjlighet att delta i alla våra globala projekt i Miami, New York, Tokyo, Uganda och Rwanda.

Visa mer
Bild för gymnasieprogrammet Samhällsvetenskap
Skriv ut programblad (PDF) Ansökningskod: SABET

POÄNGPLANER | TOTALT 2500p

GYMNASIE­-
GEMENSAMMA 1150p

 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Historia 1b
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik 1b
 • Matematik 2b
 • Naturkunskap 1b
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3

PROGRAM­-
GEMENSAMMA 300p

 • Filosofi 1
 • Psykologi 1
 • Moderna språk

INRIKTNING 450

 • Ledarskap och organisation
 • Kommunikation
 • Psykologi 2a
 • Sociologi
 • Samhällskunskap 2

PROGRAM-
­FÖRDJUPNING 200

 • Kriminologi*
 • Kriminologi – fördjupning**
 • Fattigdom och globala konflikter***

Gymnasiearbete
Individuellt val

Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering:
*Kriminologi.
**Fördjupning – Kriminologi.
***Fördjupning Freds- och konfliktfrågor samt Globala utvecklings- och rättvisefrågor.