Vill du bli ingenjör, arkitekt, miljöingenjör eller samhällsplanerare?

Teknikprogrammet på Karlstads Globala Gymnasium ger dig en bred grund för fortsätta högskolestudier till civilingenjör, högskoleingenjör, industridesign, arkitekt, samhällsplanerare eller miljövetare.

Centralt för utbildningen är att teori varvas med praktik – allt som designas ska kunna användas på riktigt. Vi hämtar inspiration genom besök och samarbeten med företag och universitet med kopplingar till teknikbranschen.

Den teknikvetenskapliga delen av programmet är upplagt enligt följande:

Teknik 1: Fokus på teknikutveckling där du får utveckla din egen uppfinning – hela vägen från behovsanalys, brainstorming, skiss, CAD och prototyp via produktion, marknadsföring och försäljning till avveckling genom återanvändning eller återvinning. 

Teknik 2: Här får du en inblick i hur det är att jobba som ingenjör. Vi löser problem genom att mäta, analysera och visualisera data med olika programvaror som till exempel Excel, Python och Algodoo. 

Arkitektur och samhällsplanering (Teknik – specialisering): Vi lär oss om grunderna i arkitektur och hur städer byggs. Du gör en fysisk och en digital modell av ditt eget “tiny house” på en riktig tomt. 

Hållbart samhällsbyggande: Vi undersöker hur exponentiell teknik som artificiell intelligens, IoT och “Big data” kan användas för att bygga framtidens Samhälle 5.0. Som slutprojekt designar vi en ekoby som vi försöker koppla bort från det kommunala försörjningsnätet – vi går off grid! 

Design: I designkursen varvar vi digital teknik med praktiska projekt. Vi jobbar med fysiska modeller och 3D-skrivare. Du går på djupet i designprocessen och driver ditt eget designprojekt – från idé till färdig produkt.  

Gymnasiearbete: Utbildningen avslutas med ett arbete där du i projektform får fördjupa dig i ett område som du finner extra intressant. Du väljer själv om du vill jobba teoretiskt eller praktiskt. 

GLOBALA PROJEKT

Som elev på Teknikprogrammet har du möjlighet att delta i alla våra globala projekt i Miami, New York, Tokyo, Uganda och Rwanda.

Visa mer
Bild för gymnasieprogrammet Teknik
Skriv ut programblad Ansökningskod: TETEK

POÄNGPLANER | TOTALT 2500p

GYMNASIE­-
GEMENSAMMA 1100p

 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Historia 1a1
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik 1c
 • Matematik 2c
 • Matematik 3c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3

PROGRAM­-
GEMENSAMMA 400p

 • Teknik 1
 • Kemi 1
 • Fysik 1a

INRIKTNING 300

 • Fysik 2
 • Teknik 2
 • Matematik 4

PROGRAM-
­FÖRDJUPNING 400

 • Arkitektur och samhällsplanering*
 • Miljö- & Energikunskap
 • Hållbart samhällsbyggande
 • Teknik – specialisering**

Gymnasiearbete
Individuellt val.

* Teknik specialisering, fördjupning Arkitektur och samhällsplanering.
** Teknik specialisering, fördjupning i ett praktiskt projekt från idé till färdigt resultat, bygga en elbil, eller hus t. ex.